Mastersil stresny silikon čierny 315ml

Neohodnotené
Značka: Mastersil
Tesní a lepí - jednozložkový tmel na báze bitúmenu, obsahuje rozpúšťadlá. Odoláva UV a veľkým teplotným výkyvom - je veľmi elastický, s malým zmrštením. Tmel dobre priľne na savé i nesavé podklady a je natierateľný farbami bitúmenového základu. Vytvára odolný, trvalo plastický spoj.
Dostupnosť Na dotaz
Kód: 189428495
7,30 €
Mastersil stresny silikon čierny 315ml
Neohodnotené
Značka: Mastersil
Tesní a lepí - jednozložkový tmel na báze bitúmenu, obsahuje rozpúšťadlá. Odoláva UV a veľkým teplotným výkyvom - je veľmi elastický, s malým zmrštením. Tmel dobre priľne na savé i nesavé podklady a je natierateľný farbami bitúmenového základu. Vytvára odolný, trvalo plastický spoj. Použitie: Tmel je možné aplikovať aj na vlhké podklady, na lepenie "za studena" strešných lepenkových pásov, kanadských šindľov a niektorých strešných fólií (odporúčame konzultovať, či odskúšať). Vhodný pre opravy aj plochých striech a izolácií, tesnenie kanalizačných potrubí, odkvapov a oplechovanie lemov, komínov... Má dobrú adhéziu k väčšine stavebných a strešných materiálov. Technické Údaje: Merná hmotnosť: 1,25g/ml Doba spracovania: 20 min. Vulkanizácia: 2,5mm/24hod. Pevnosť v tlaku: 0,22MPa Tvrdosť: 40ShA Pohyb v špáre: 25% Zmrštenie: <3% Aplikačná teplota: +5 až +40°C Tepelná odolnosť: - 25 až +110°C Odolnosť voči UV žiareniu: áno Teplota skladovania do: +30°C Doba skladovania: 24 mesiacov Aplikačný postup: Podkladové plochy musia byť odprášené, odmastené, vlhké do 5% vlhkosti. Odrežte špičku kartuše nad závitom, naskrutkujte aplikačnú špičku, tú zrežte podľa požadovaného vytláčaného množstva a pomocou vytlačovacej pištole naneste tmel do požadovaného priestoru. So spojom môžete ľahko manipulovať do 15 min. od nanesenia tmelu. Čerstvý prebytočný tmel odstránite pomocou výrobku - Odstraňovač silikónu a peny, vytvrdený tmel odstránite len mechanicky. Konečné vytvrdenie prebieha v závislosti na teplote rýchlosťou 1,5mm/24hod. pri teplote + 20°C. Vhodný na materiály: sklo, smalt vlhký podklad savý podklad nesavý podklad hliník, oceľ ostatné plasty olovo, meď Upozornenie: Pred použitím sa oboznámte s informáciami na obale výrobku, alebo v bezpečnostnom liste. Klasifikácia nebezpečnosti: Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná. Signálne slovo: Varovanie ! Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie: spôsobuje vážne podráždenie očí, môže spôsobiť poškodenie orgánov, škodlivý pre vodné organizmy. Pokyny pre bezpečné zachádzanie: Uchovávajte mimo dosah detí. Používajte ochranné rukavice. Pri kontakte s očami niekoľko minút vyplachujte vodou. Po vdýchnutí: prejdite na čerstvý vzduch. Pri kontakte s kožou: umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vlažnej vody. Pri požití: nevyvolávajte zvracanie! Vypláchnite ústa čistou vodou. Zabráňte kontaminácii pôdy a úniku do povrchových a spodných vôd.
Kategória: Silikóny
Hmotnosť: 0.315 kg
Balenie: 315ml
Farba: Čierna