Den Braven Hydroizolácia na strechy S-T4

Neohodnotené
Značka: Den Braven

Jednozložkový hydroizolačný náter na báze disperzných kopolymérov. Po vytvrdnutí vytvára veľmi flexibilnú vodonepriepustnú hydroizolačnú membránu odolnú proti UV žiareniu a chemickým zlúčeninám obsiahnutých v atmosferických zrážkach.

Spotreba: 0,5 kg/m2 1 vrstva ; 0,7kg/m2 pri aplikácii vrstvy s výstužnou textíliou

Balenie
Farba
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Dostupnosť Na objednávku do 5-10 dní Na objednávku do 5-10 dní Na objednávku do 5-10 dní Na objednávku do 5-10 dní Na objednávku do 5-10 dní Na objednávku do 5-10 dní Na objednávku do 5-10 dní (2 ks) Na objednávku do 5-10 dní Na objednávku do 5-10 dní Zvoľte variant
Môžeme doručiť do:
24.7.2024 24.7.2024 24.7.2024 24.7.2024 24.7.2024 24.7.2024 24.7.2024 24.7.2024 24.7.2024 Zvoľte variant
Kód: 6098/BIE 6098/BIE7 6098/BIE6 6098/BIE3 6098/BIE9 6098/BIE4 6098/BIE2 6098/BIE8 6098/BIE5 Zvoľte variant
29 € 29 € 29 € 131,40 € 131,40 € 131,40 € 69,30 € 73 € 69,30 € od 29 € 5,80 € / 1 kg
Den Braven Hydroizolácia na strechy S-T4
Neohodnotené
Značka: Den Braven
as.58076254
Novinka

Jednozložkový hydroizolačný náter na báze disperzie kopolymérov a oxidu železitého. Ideálne na rekonštrukcie strešných krytín z asfaltových pásov s minimálnym sklonom strechy od 3%. Ochranný náter pozinkovaných plechov a eternitových strešných krytín. Po vytvrdnutí vytvára vodonepriepustnú hydroizolačnú membránu. Pozn.: nerovnosti podkladu nesmú presiahnuť ± 5 mm.

Charakteristika

  • po vytvrdnutí trvalo pružný
  • vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom
  • odolný proti UV žiareniu
  • odolný proti poveternostným vplyvom
  • zalieva drobné mikrotrhliny v podklade

Identifikácia nebezpečnosti

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P501 Odstráňte obsah/obal do nádob stavebného odpadu v zberných dvoroch odpadov.

EUH208 Obsahuje reakčnú zmes : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) . Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH210 Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Výrobok
Jednozložkový hydroizolačný náter na báze disperzných kopolymérov. Po vytvrdnutí vytvára veľmi flexibilnú vodonepriepustnú
hydroizolačnú membránu odolnú proti UV žiareniu a chemickým zlúčeninám obsiahnutých v atmosférických zrážkach.
Vlastnosti
• Veľmi ľahká aplikácia
• Vysoká priľnavosť k stavebným materiálom
• Po vytvrdnutí trvalo pružná
• Odolná proti poveternostným vplyvom
• Odolná proti UV žiareniu
• Zalieva drobné trhlinky
Použitie
Hydroizolačný náter na rekonštrukcie strešných krytín. Vhodné na podklady z betónu, asfaltových strešných krytín z pásov, plechové
podklady a eternity. Strecha musí mať minimálny sklon 3% a maximálny 60%.
Technické vlastnosti
Základ emulzia kopolymérov
Konzistencia tixotropná pasta
Sušina % 60
Tepelná odolnosť °C -20 / +90 po vytvrdnutí
Aplikačná teplota °C +5 / +30 vzduch i podklad
Hrúbka vrstvy mm 0,8 - 1,2
Doba schnutia hod. 12 jednej vrstvy pri 23 °C a 55 %
vlhkosti
Počet vrstiev - min. 2 3 vrstvy sú odporučené
Spotreba kg/m2 1,4 - 2 2 vrstvy
Skladovateľnosť mesiace 12 pri teplotách +5 °C do +25 °C
Priľnavosť k podkladu MPa
≥ 1,0
≥ 0,4
betón
drevo, plech, asfaltový pás
Vodotesnosť pri tlaku 0,3
MPa bez priesakov
Striekanie - 311 a 517 Wagner airless (nad 110 bar)

Príprava podkladu
Strešná krytina musí byť pevná, čistá, suchá, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.
Pred aplikáciou odstráňte zo strechy všetky mechanické nečistoty, sedimenty, prerastajúce machy a pod. Po odstránení hrubých nečistôt
odporúčame dôkladne povrch umyť tlakovou vodou. Pred nanesením penetrácie nechajte podklad riadne vyschnúť. Povrch strechy musí
byť opravený tak, aby nerovnosti nepresiahli ±5 mm. Na pripravený podklad je potrebné naniesť penetračný náter. Penetračný náter sa
pripravuje z výrobku S-T4, ktorý sa zriedi 1:1 s vodou.
Náradie
Pokrývačská kefa, pokrývačský štetec, stierka, valček, štetka
Aplikácia
Výrobok je potrebné pred použitím krátko premiešať v dodávanom obale. Premiešanie prevádzajte ručne alebo miešadlom s pomalými
otáčkami. Riedenie vodou je možné len na prípravu penetračného náteru. Ostatné vrstvy sa nesmú riediť s vodou.
Konzervovanie lepenkových strešných krytín:
Na pripravený podklad nanášajte hmotu S-T4 minimálne vo 2 vrstvách krížovou metódou. Každú ďalšiu vrstvu nanášajte po zaschnutí
predchádzajúcej vrstvy. V miestach styku s komínom, atikou alebo na podobných miestach náter vystužte technickou textíliou, ktorú vložte
do mokrej hmoty a vytiahnite do príslušnej výšky. Textíliu riadne pretrite hmotou S-T4.
Zhotovenie bezškárových strešných krytín:
Na pripravený podklad nanášajte hmotu S-T4 minimálne vo 4 vrstvách. Aplikácia ďalšej vrstvy musí byť zrealizovaná na vyzretú predošlú
vrstvu. Jednotlivé vrstvy sa prevádzajú vždy v kolmom smere na predchádzajúce vrstvy, aby sa dosiahlo dokonalé prekrytie.
Prvú vrstvu S-T4 naneste rovnomerne na celý povrch strechy vtieraním do podkladu. Po zaschnutí prvej vrstvy aplikujte krížovou metódou
druhú vrstvu S-T4 a vložte do nej technickú textíliu, resp. kalandrovanú geotextíliu nízkej plošnej hmotnosti. Najprv aplikujte hmotu S-T4
v pásoch v šírke textílie. Na čerstvú hmotu položte textíliu a zatrite ju do vrstvy náterovej hmoty tak, aby hmotu nasiakla. Hornú vrstvu textílie
ihneď zatrite. Je potrebné pamätať na zhotovenie prekladu na spoji (textília na textíliu) o šírke min. 10 cm. Nechajte zaschnúť. Tretia vrstva
sa prevádza rovnakým spôsobom a rovnakým smerom ako prvá vrstva. Štvrtú vrstvu naneste po zaschnutí predchádzajúcej a to opäť
v kolmom smere.
V prípade požiadavky na zvýšenie odolnosti pri pochôdznosti je potrebné pred zatvrdnutím poslednej vrstvy dôkladne posypať povrch
minerálnym posypom. Vhodné na posyp sú bridlicové šupinky.
Aplikácia striekaním
Výrobok je možné aplikovať striekacím zariadením. Otestované na stroji Wagner airless s tlakom nad 110 barov. Vhodné sú trysky 311
a 517 daného výrobcu. Pred aplikáciou je dobré výrobok zriediť čistou vodou a to cca 0,75 – 1,25 litra vody na 10 kg hmoty. Zmes sa
následne musí riadne premiešať na homogénnu konzistenciu.
Upozornenie
Chráňte nanesenú hmotu pred nadmerným slnečným žiarením a rýchlym vysúšaním. S-T4 nie je štandardne pochôdzna. Pri údržbe strechy
sa uvažuje s minimálnou pochôdznosťou. Minimálny sklon, na ktorý sa môže materiál aplikovať je 3 %. Opravy krytín z asfaltových pásov je
možné prevádzať, pokiaľ nie je asfaltový pás poškodený až na nosnú tkaninu. Na hotovom nátere strechy by nemala dlhodobo stáť voda –
musí byť zaistený spád.

A Podklad: podklady z betónu, asfaltových strešných krytín z pásov, plechové podklady a eternity
Príprava podkladu: "Podklad nesmie byť mokrý, či vlhký, musí byť byť suchý, čistý, pevný, bez
voľných častíc prachu, mastnôt a oleja, alebo zvyškov nesúdržných náterov.
Pred aplikáciou odstráňte zo strechy všetky mechanické nečistoty, hrdzu, sedimenty, prerastajúce
machy a pod. Po odstránení hrubých nečistôt odporúčame dôkladne povrch umyť tlakovou vodou.
Pred nanesením penetrácie nechajte podklad riadne vyschnúť. Povrch strechy musí byť opravený tak,
aby nerovnosti nepresiahli ±5 mm."
Príprava na použitie: Výrobok je potrebné pred použitím krátko premiešať v dodávanom obale.
Premiešanie sa robí ručne alebo miešadlom s pomalými otáčkami. Riedenie vodou je možné len na
prípravu penetračného náteru. Ostatné vrstvy sa nesmú riediť s vodou.
B Penetrácia: Podklad napenetrujte nariedenou hmotou S-T4 s vodou v pomere 1:1.
C1 vrstva: S-T4 naneste rovnomerne na celý povrch strechy vtieraním do podkladu.
C2 vrstva: Po zaschnutí prvej vrstvy aplikujte krížovou metódou druhú vrstvu S-T4 a vložte do
nej výstužnú textíliu nízkej gramáže – Kalandrovanú (zažehľovanú). Najprv aplikujte
hmotu S-T4 v pásoch v šírke textílie. Na čerstvú hmotu položte textíliu a zatrite ju do
vrstvy náterovej hmoty tak, aby hmotu nasiakla. Hornú vrstvu textílie ihneď zatrite. Je
potrebné pamätať na zhotovenie prekladu na spoji (textília na textíliu) o šírke min. 10
cm. Nechajte zaschnúť.
C3 vrstva: Tretia vrstva sa aplikuje rovnakým spôsobom a rovnakým smerom ako prvá vrstva.
C4 vrstva: Štvrtú vrstvu naneste po zaschnutí predchádzajúcej a to opäť v kolmom smere. V
prípade požiadavky na zvýšenie odolnosti pri pochôdznosti je potrebné pred
zatvrdnutím poslednej vrstvy dôkladne posypať povrch minerálnym posypom
(kremičitý piesok). Vhodné na posyp sú aj bridlicové šupinky.
Upozornenie: Chráňte nanesenú hmotu pred nadmerným slnečným žiarením, rýchlym vysúšaním a
dažďom po dobu min. 48hodín. Pri teplotách nad 15°C aspoň 24 hodín. S-T4 nie je štandardne
pochôdzna. Pri údržbe strechy sa uvažuje s minimálnou pochôdznosťou. Minimálny sklon, na ktorý sa
môže materiál aplikovať je 3%. Opravy krytín z asfaltových pásov je možné robiť, pokiaľ nie je
asfaltový pás poškodený až na nosnú tkaninu. Na hotovom nátere strechy by nemala dlhodobo stáť
voda – musí byť zaistený spád.
Spotreba: 0,5 kg/m2 1 vrstva ; 0,7kg/m2 pri aplikácii vrstvy s výstužnou textíliou