PROFILAK - Polyuretánový lak na parkety a nábytok

Neohodnotené

Jednozložkový polyuretánový lak na náter drevených parkiet, dreveného nábytku a iných drevených výrobkov v interiéri. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou a odolnosťou. Výdatnosť: 10-12 m2/L

Balenie
Farba
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Dostupnosť Skladom - ihneď k odberu (4 ks) Skladom - ihneď k odberu (1 ks) Zvoľte variant
Môžeme doručiť do:
21.5.2024 21.5.2024 Zvoľte variant
Kód: 6032/BIE 6032/BIE2 Zvoľte variant
18,20 € 16,45 € od 16,45 € 24,27 € / 1 l 21,93 € / 1 l
PROFILAK - Polyuretánový lak na parkety a nábytok
Neohodnotené

Jednozložkový polyuretánový lak na náter drevených parkiet, dreveného nábytku a iných drevených výrobkov v interiéri.
Vyznačuje sa vysokou pevnosťou a odolnosťou.
Okrem použitia v interiéri je možné ho aplikovať aj v exteriéri na nenáročné aplikácie, kde drevo nie je vystavené priamym poveternostným vplyvom.

Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

Výdatnosť:

- 10-12 m2/L

Riedenie:

- riedidlo Profilak

Príprava podkladu

Parkety nesmú byť pred lakovaním voskované a ani obsahovať zbytky vosku.
Starý náter je potrebné dokonalé zbrúsiť.
Drevený podklad musí byť pred lakovaním suchý a čistý.

Aplikácia

Lak nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním.
Prvý náter laku nanášajte zriedený s 10% riedidla Profilak.
Po 6-8 hodinách schnutia následne náter prebrúste brúsnym papierom č. 180-200 a odstráňte brúsny prach.
Následne aplikujte ďalšie dva nátery bez riedenia.
Potrebný čas schnutia jednej vrstvy je minimálne 6 hodín.
Čas medzi vrstvami nesmie prekročiť 24 hodín.

Po 3 dňoch je možné podlahu zaťažiť nábytkom.

Pracovné náradie ako aj lakovaný podklad nesmie obsahovať vodu!

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla Profilak.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H336

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.