Remaltekutý tónovací maliarský lesk 500g

Neohodnotené
Značka: REMAL
Dostupnosť Skladom - ihneď k odberu (>5 ks)
Môžeme doručiť do:
17.7.2024
Kód: 5515
4,65 € 0,93 € / 100 g
Remaltekutý tónovací maliarský lesk 500g
Neohodnotené
Značka: REMAL

REMAL - Tekutá tónovacia farba Maliarsky Lesk pre maliarske účely tekutý perleťovo biely k okamžitému použitiu, určený prevažne k vytváraniu reflexných efektov v interiéroch. Určený na povrchovú úpravu vnútorných klasických aj disperzných maliarskych farieb a latexov.

Použitie: Tekutý perleťovo biely maliarsky prípravok k okamžitému použitiu, určený prevažne k vytváraniu reflexných efektov v interiéroch. Je určený na povrchovú úpravu vnútorných klasických aj disperzných maliarskych farieb a latexov. Je možná kombinácia s tónovacími prípravkami kolorka - týmto postupom je možné dosiahnúť širokej škály perleťových farebných odtieňov.

Nanášanie: vzorovým valčekom, štetcom, atď., valčekovou, linkovacou, tupovacou, šablonovou či inou technikou. Pred použitím prípravok riadne pretrepať.

Podklad: pevný, suchý (preschnutá interiérová farba), čistý, zbavený prachu a nečistôt. Aplikačná teplota ( prípravku, prostredia, podkladu): musí sa pri aplikácii do 24 hodín po aplikácii pohybovať v rozmedzí +5 až +30 stup.C.

Zasychanie: min. 4 hod. Zasychanie: min. 4 hod.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste ochranné rukavice /ochranný odev/ ochranné okuliare. Nevdychujte aerosóly. V priebehu nanášania a zasychania v interiéri zabezpečte dôkladné vetranie. Pokyny prvej pomoci: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc. Po požití: Vypláchnite ústa. Vyhľadajte lekársku pomoc. Znečistenú pokožku umyte vodou a mydlom, ošetrite reparačným krémom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Likvidácia odpadov: Odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Nevypúšťajte do kanalizácie. Skladovateľnosť: pri +3 až +30 stup.C, nesmie zmrznúť, ochrániť pred priamim slnečným žiarením.

Kategória: Špeciality
Hmotnosť: 0.5 kg