TKK Tmel strešný bitumenový 300ml

Neohodnotené
Značka: TKK

Tmel strešný bitumenový 300ml TKK - TEKADOM BITUMEN.

Jednozložková tesniaca hmota s rozpúšťadlami na báze bitumenu. Má výbornú priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov - betón, tehla, omietka, strešná krytina, strešná lepenka, oceľ, hliník, mosadz.... Priľne aj na vlhké podklady. Po vytvrdnutí je odolný voči UV žiareniu, dažďu, teplotným zmenám a iným atmosferickým vplyvom.

Používa sa na lepenie a tesnenie na strechách a okolo komínov. Ďalej sa používa na rýchle opravy prasklín a spojov na strechách, ne lepenie lepenkových pásov a kanadských šindiel, tesnenie škár medzi betónom, omietkou a murivom. Dobre uzatvára otvory a škáry medzi plechom a strešnými škridlami okolo komína a na streche.

Dostupnosť Skladom - ihneď k odberu (>5 ks)
Môžeme doručiť do:
21.5.2024
Kód: 6035
4 € 1,33 € / 100 ml
TKK Tmel strešný bitumenový 300ml
Neohodnotené
Značka: TKK

POUŽITIE:
TEKADOM BITUMEN je jednozložková tesniaca hmota s rozpúšťadlami na báze bitumenu.
Používa sa na lepenie a tesnenie na strechách a okolo komínov. Po aplikácii tvrdne
vyparovaním rozpúšťadiel.
VLASTNOSTI:
Jednozložkový materiál s možnosťou okamžitej aplikácie bez použitia penetračných
náterov. Má výbornú priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov – betón, tehla, omietka,
strešná škridla, strešná lepenka, oceľ, hliník, mosadz... Priľne rovnako aj na vlhké podklady.
Po vytvrdnutí je odolný voči UV žiareniu, dažďu, teplotným zmenám a iným atmosférickým
vplyvom. Nie je vhodný na lepenie polyuretánu a polystyrénu.
POUŽITIE:
Na rýchle opravy prasklín a spojov na strechách, lepenie lepenkových pásov a kanadských
šindeľ, tesnenie škár medzi betónom, omietkou a murivom. Dobre uzatvára otvory a škáry
medzi plechom (hliník, meď, zinok, oceľ) a strešnými škridlami okolo komína a na streche. Pred použitím sa zo
škáry odstráni prach a iné nečistoty. Aplikácia sa robí pomocou ručnej pištole alebo špachtľou. Na odstránenie
zvyškov tmelu možno použiť nitro rozpúšťadlá a lieh.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
ČERSTVÁ HMOTA:
Chemický základ: bitumen s rozpúšťadlami
Vzhľad: čierna, hustá pasta
Hustota: 1440+-30kg/m3
Obsah sušiny: 89 - 94%
Čas tvorby škrupiny: 5 - 15 minút
Aplikačná teplota: +5o
C až +35o
C
VYTVRDNUTÁ HMOTA:
Konzistencia: plastická hmota
Teplotná odolnosť: -30o
C až +80o
C
Tvdrosť Shore A: 10 – 15
Balenie: kartuša 300ml (20ks v krabici)
Skladovateľnosť: 24 mesiacov v suchom priestore pri teplote do +25o
C
v originálnom uzatvorenom obale
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Nádobu uchovávajte
tesne uzavretú.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku
opláchnite vodou/sprchou.
V prípade požiaru: Na hasenie použite: CO2, hasiaci prášok alebo rozstrekovaný vodný lúč.
UPOZORNENIE:
Uvedené informácie vychádzajú z našich skúšok a sú podložené spoľahlivými testami a praktickými
skúsenosťami. Popísané vlastnosti sú predkladané ako vodítko a nemôžu preto predstavovať úplný zoznam
možnosti použitia. Pred každou aplikáciou je potrebné výrobok dôkladne otestovať, aby bolo isté, že má
požadované vlastnosti.

Kategória: Tmely / Akryl
Hmotnosť: 0.2 kg